przejdź do Sochaczew.pl
70263 odwiedzin
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA PRZEBUDOWĘ ŁAZIENKI W MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą reprezentowane przez Dyrektora zwanego dalej Zamawiającym ogłasza przetarg ofertowy na „przebudowę łazienki w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie”.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.12.2014 r.
Termin płatności - 14 dni
Uprawnieni do kontaktów z oferentami
Dyrektor Muzeum - Maciej Wojewoda, Kierownik administracyjny - Beata Tarka
w godz. od godz. 9.00 do godz. 14.00. tel/fax: (0-46) 862-33-09
Radosław Kwiatkowski – w kwestiach formalno – prawnych (w godz. 9.00-15.00 w dni powszednie), nr telefonu 0 46 862 22 35 wew. 347.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „przebudowę łazienki w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie” należy złożyć w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Plac Kościuszki 2, 96-500 Sochaczew
Termin składania ofert upływa 30.10.2014 r. o godz. 09.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty 100%

Załączniki:

Przedmiar_-_Muzeum_w_Sochaczewie.pdf

SKMBT_C20314102209290.pdf

SKMBT_C20314102209291.pdf

Specyfikacja.pdf

A A A
23.10.2014
godz.13:33

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość