przejdź do Sochaczew.pl
70263 odwiedzin
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU O UDZIALE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ

W SOCHACZEWIE – ETAP II”

Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, działający jako

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie

Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w

Sochaczewie – etap II” uprzejmie informuje, iż w  niniejszym  postępowaniu wpłynęła jedna

oferta a mianowicie:

HAMILTON

Joanna Śpiewakowska  cena oferty brutto – 44 280,00

Ul. Szczerbca 15 liczba przyznanych punktów 100

03 – 105 Warszawa  najniższa cena oferty

W związku z powyższym Oferent pozyskał zamówienie. Termin podpisania umowy

Zamawiający wyznacza na dzień 18.09.2013r. Jednocześnie dziękujemy za udział w

postępowaniu.

A A A
17.09.2013
godz.11:11

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość